Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 27.07.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2247/2020-EIS
Izsoles sākums:
07.07.2020
Pieteikties var līdz:
17.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
27.07.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
29.07.2020
Izsoles rīkotājs:
Hiponia,SIA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 50.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 600.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Likvidējamā SIA “Hiponia”, reģ. Nr. 40003426895,izsludina kustamas mantas - apstrādāta sintētiskā briljanta izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena 600,00euro. Izsoles solis – 50,00euro. Pievienotās vērtības nodoklis darījumam tiek piemērots.

Izsoles sākums – 2020.gada 7.jūlijā, izsoles noslēgums – 2020.gada 27.jūlijā plkst. 13:00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 17.jūlijam plkst. 23:59 LSIA “Hiponia” kontā Nr. LV66RIKO0002013264375, Luminor Bank AS Latvijas filiāle iemaksā nodrošinājuma summu 50,00euro  un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni nosūta lūgumu autorizēt tās dalībai izsolē.

 

Persona, kura nosolījusi augstāko cenu, divu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma veic naudas pārskaitījumu uz LSIA “Hiponia” kontu Nr. LV66RIKO0002013264375 un samaksā pilnu nosolīto summu. Personas iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita pirkuma maksā. Plašāka informācija par kustamas mantas izsoli sludinājuma pielikumā, savukārt izsoles kārtība un nosacījumi, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļvietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1