Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:00!
Izsoles sākums:
03.07.2020
Pieteikties var līdz:
23.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
17.08.2020
Izsoles rīkotājs:
Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor,AS
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 640.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 6 400.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 6 500.00

Objekta informācija

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Nr.71, Stūres ielā 2, Rīgā, ar kadastra Nr.0100 926 4956.

Dzīvoklis nav nodots lietošanā (izīrēts) trešajām personām. Dzīvoklis ir patvarīgi aizņemts bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas.

Izsoles sākums – 03.07.2020., izsoles noslēgums – 03.08.2020. plkst.13.00.
 
Izsoles sākumcena EUR 6 400.00. Izsoles solis - EUR 100.00. Nodrošinājums – EUR 640.00.
 
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.07.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.
 
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 
Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.