Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:25!
Sludinājuma reģ.nr:
MPA/2146/2020-EIS
Izsoles sākums:
03.07.2020
Pieteikties var līdz:
23.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Pušpurs Jānis, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 960.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 19 600.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 25 200.00

Objekta informācija

Maksātnespējīgās fiziskās personas Kristīnes Ziemeles, administrators Jānis Pušpurs, amata apliecība Nr. 00595, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, LV-1050, izziņo parādniecei piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.26 (platība – 36.8 kvm) un 368/47164 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, adrese: Makavas iela 1-26, Salspils, kadastra Nr. 8011 900 1326 .

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 19 600 EUR, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 200 EUR. Izsole sākas 2020.gada 3.jūlijā. Izsole tiks slēgta 2020.gada 3.augustā plkst. 13.00. Piedzinēji (nodrošinātie kreditori): AS WEST KREDIT, Kr.Barona28A, Rīga, Latvija un OU “Plus Plus Baltic”, Tartu mnt 8310151, Tallina, Igaunija;

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 23.jūlija plkst.23:59 jāiemaksā administratora Jāņa Pušpura, Reģ.Nr.31078611955, norēķinu kontā Nr. LV53UNLA0050024597351 AS "SEB banka" nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., 1960 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Informācija pa tālr. 20283665.