Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2129/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.07.2020
Pieteikties var līdz:
22.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
04.09.2020
Izsoles rīkotājs:
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde“
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 17 490.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 174 880.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 175 380.00

Objekta informācija

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 39, Liepājā, kadastra Nr.17000110298, kas sastāv no zemesgabala 19603 kv.m platībā, uz kura atrodas 4-stāvu skolas ēka ar kopējo platību 3372,5 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 174880 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 3.augusts plkst.13.00.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 17490,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.