Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.07.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1736/2020-EIS
Izsoles sākums:
01.06.2020
Pieteikties var līdz:
21.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
01.07.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
07.08.2020
Izsoles rīkotājs:
SIA Tet
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 8 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 86 000.00
Izsoles solis:
€ 5 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

SIA “Tet” elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Kaļķu ielā 2, Ventspils kadastra numurs 27000250305. Izsoles sākumcena ir 86 000 EUR (astoņdesmit seši tūkstoši eiro). Izsoles priekšmets - Zemes gabals 1888 m² un nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu Nr. 27000250305001.

Īpašumā paliek servitūts par labu SIA Tet.