Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/198/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kļaviņa Kristīne, MPA
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar lejupejošā soļa iespēju
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 157 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
MPA dalības maksa:
€ 50.00
Sākumcena:
€ 1 573 000.00
Izsoles solis:
€ 20 000.00
Nosolītā cena:
€ 456 533.00 (ar PVN)

Objekta informācija

 Maksātnespējas procesa administratore Kristīne Kļaviņa, amata apliecība Nr.00553, prakses vieta Paula Lejiņa iela 4-73, Rīga, LV1029, pārdod otrajā izsolē ar lejupejošu soli maksātnespējīgai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LATVIAN PORT”, reģistrācijas numurs 50003682631, juridiskā adrese Dzirnavu iela 92, Rīga, piederošo kustamo mantu kā lietu kopību.

Kustamās mantas (lietu kopības) novērtējums un izsoles sākuma cena 1573000.00 EUR (viens miljons pieci  simti septiņdesmit trīs tūkstoši euro un 00  centi), izsoles solis 20000.00 EUR.

Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākums 17.01.2020. plkst. 13:00.

Izsoles noslēgums 17.02.2020. plkst. 13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.02.2020. (ieskaitot) ir jāiemaksā dalības maksa par piedalīšanos otrajā izsolē 50.00 EUR apmērā, kas saskaņā ar Maksātnespējas likuma 115. panta astoto daļu netiek atgriezta, un  nodrošinājuma summa 157300.00 EUR apmērā MSIA “LATVIAN PORT” norēķinu kontā Nr. LV36PARX0020471660001, AS “Citadele banka”, un jālūdz administratorei autorizēt to dalībai izsolē.

Kustamās mantas (lietu kopības) izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.

Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Maksātnespējas procesa administratore informē, ka kustamā manta atrodas trešajai personai piederošā nekustamā īpašumā. Vienošanās par telpu izmantošanu ir spēkā līdz 2020.gada 2.martam.