Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/69/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Ulmanis Valdis, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 13 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 13 500.00

Objekta informācija

Evijas Lukses maksātnespējas procesa administrators Valdis Ulmanis, apliecības Nr. 00208, prakses vieta: Lāčplēša iela 43/45-4B, Rīga, LV-1011, pārdod pirmajā elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli šādas parādniecei piederošā nekustamā īpašuma (Bauskas novads, Īslīces pagasts, Bērzkalni, "Lukši", kadastra Nr. 4068 002 0131) domājamās daļas:

  • 16/100 domājamās daļu no nekustamā īpašuma – zemes gabala daļas (2,5 ha platībā).
  • ½ domājamās daļas no apbūves Bauskas novada Īslīces pagasta “Lukšos”.

Nekustamā īpašuma tirgus vērtība - EUR 18000,00. Piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 13000,00.

Izsoles sākumcena – EUR 13000,00.                 

Izsoles solis EUR 500,00.

Izsoles nodrošinājums EUR 1300,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Piedzinēji – Evijas Lukses kreditori.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 23:59 2020.gada 6.februāra plkst.23:59 jāiemaksā izsoles nodrošinājuma summa 10% no novērtējuma V.Ulmaņa kontā: LV18RIKO0002220920414, AS „DnB Banka”, kods RIKOLV2X, norādot īpašuma adresi, un jālūdz administrators autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles sākums 2020.gada 17.janvāris plkst.13:00, izsoles noslēgums 2020.gada 17.februāris plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 26336611. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.