Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/2264/2019-EIS
Izsoles sākums:
09.12.2019
Pieteikties var līdz:
19.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
30.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Klikuča Rudīte, MPA
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar lejupejošā soļa iespēju
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 251.24
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 2 512.40
Izsoles solis:
€ 125.62
Nosolītā cena:
€ 912.00 (ar PVN)

Objekta informācija

Maksātnespējīgās SIA "UNION ASPHALTTECHNIK", reģistrācijas Nr. 40003007138, juridiskā adrese: Skultes iela 28, Skulte, Mārupes nov., Administratore Rudīte Klikuča, amata apliecības Nr.00581, prakses vieta: Antonijas iela 5-8, Rīga, LV-1010, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām tiek izsludināta maksātnespējīgai SIA "UNION ASPHALTTECHNIK” piederošā kustamā manta:

 

TRANSPORTLĪDZEKLIS FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas nr. HE9020, šasijas nr. WFODXXTTFD8K39531, izlaiduma gads 2008, otrā izsole ar lejupejošu soli. 

Novērtējums un izsoles sākumcena: 2512,40 EUR; izsoles solis 125,62 EUR. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: kreditoru kopums SIA „UNION ASPHALTTECHNIK” maksātnespējas procesā.  

Izsoles sākuma datums 2019.gada 9. decembris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 2019.gada 30. decembris plkst.13.00. 

Personai, kura vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz 2019.gada 19. decembrim plkst. 23.59 jāiemaksā maksātnespējīgās SIA „UNION ASPHALTTECHNIK” norēķinu kontā Nr.LV60NDEA0000080026606, AS „Luminor bank”, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma, kas ir 251,24 EUR, un par dalību otrajā izsolē iemaksājama dalības maksa- EUR 50,00(netiek atgriezta saskaņā ar maksātnespējas likuma 115. panta sesto, septīto un astoto daļu).Maksājuma mērķī jānorāda izsoles sludinājuma reģistrācijas numurs, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām 22444060, e-pasts: ruditeklikuca@inbox.lv.