Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/2259/2019-EIS
Izsoles sākums:
09.12.2019
Pieteikties var līdz:
19.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
30.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Locāns Aleksandrs, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 1 100.00

Objekta informācija

Maksātnespējīgās SIA “Rubber products”, reģ. Nr.40103291527, juridiskā adrese Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046, maksātnespējas procesa administrators Aleksandrs Locāns, amata apliecības Nr.00586, prakses vieta: Bruņinieku iela 16, Rīga, LV-1001, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām tiek izsludināta izsole par maksātnespējīgajai SIA “Rubber products” piederošās kustamās mantas kā lietu kopības - sasmalcināti gumijas izstrādājumi, kas iesaiņoti 154 dažāda izmēra maisos, un plastmasas inventārs (skatīt pievienotos attēlus) – pārdošanu. Tiek izsludināta pirmā izsole ar augšupejošu soli.

SIA “Rubber Products” ir uzņēmums, kas līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai ir izstrādājis jaunas tehnoloģijas un produktus gumijas pārstrādei komerciāli izdevīgā un videi draudzīgā procesā – devulcanization.com.

Lietu kopības piespiedu pārdošanas novērtējums un vienlaicīgi pirmās izsoles sākumcena ir EUR 1000; izsoles solis EUR 100. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

Izsoles sākuma datums 2019.gada 9.decembris, izsoles noslēguma datums 2019.gada 30.decembris plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz 2019.gada 19.decebrim jāiemaksā maksātnespējīgās SIA “Rubber products” maksātnespējas administratora Aleksandra Locāna norēķinu kontā Nr.LV78HABA0551036885094, AS “Swedbank” (HABALV22), nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma, kas ir 100 EUR,  un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām 26115815, e-pasts: maksatnespeja@lumos.lv.