Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2242/2019-EIS
Izsoles sākums:
09.12.2019
Pieteikties var līdz:
29.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
SIA Tet
Izsoles kārta:
3.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 20 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 38 000.00

Objekta informācija

SIA Tet pārdod nekustamo īpašumu, kas atrodas Valdemāra ielā 42, Ainaži, Salacgrīvas nov., kadastra numurs 66050020065, Zemes gabals 1656 m² un ēku (būvju) nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu Nr. 66050020065001 un Nr. 66050020065002. Pārdevēja īpašuma tiesības ir nostiprinātas Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ainažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000071702