Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2260/2019-EIS
Izsoles sākums:
09.12.2019
Pieteikties var līdz:
29.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
SIA Tet
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 100 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 000 000.00
Izsoles solis:
€ 5 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

SIA Tet pārdod nekustamo īpašumu Zemgaļu ielā 8, Rīga, ar kadastra numuru 0100 115 2029, kas sastāv no ēku (būvju) nekustamā īpašuma piecām nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējums 01001152029002, 01001152029005, 01001152029004, 01001152029003) un zemes gabala 5753 m². Pārdevēja īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0000 9816