Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2237/2019-EIS
Izsoles sākums:
09.12.2019
Pieteikties var līdz:
29.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
SIA Tet
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 500 000.00
Izsoles solis:
€ 10 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

SIA TET pārdod nekustamo īpašumu Citadeles ielā 9A, Rīga, ar kadastra numuru 0100 010 0155, kas sastāv no ēku (būvju) nekustamā īpašuma ATC ēkas 1155,9 kv.m. (kadastra apzīmējums 01000100155001) un zemes gabala 2157 m². Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums 01000100155002 Pārdevēja īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 10000006088