Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1844/2019-EIS
Izsoles sākums:
04.11.2019
Pieteikties var līdz:
24.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
04.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Valsts nekustamie īpašumi,AS
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 900.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 9 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

 Lielā Zītaru ielā 14, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā (kadastra numurs 6672 005 0175), kas sastāv no zemes vienības 0,6839 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6672 005 0175). Izsoles sākumcena EUR 9000. Izsoles solis - EUR 200.

Izsoles sākums – 2019.gada 4.novembris, izsoles noslēgums – 2019.gada 4.decembris plkst. 13:00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 24.novembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi"  norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi”, tālrunis uzziņām 80002000, 26320958.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

http://www.vni.lv