Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1400/2019-EIS
Izsoles sākums:
19.09.2019
Pieteikties var līdz:
09.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Jānis Strižko, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 14 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 142 000.00
Izsoles solis:
€ 5 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

 

Nekustamā īpašumu publiskās izsoles noteikumi

 

Izsoles noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama savstarpēji saistīto objektu (nekustamā īpašuma un būvprojekta) publiskā izsole.Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Tērbatas iela 59/61-7, Rīga, pamatojoties uz Tiesu izpildītāju likuma 74. pantu un SIA “KD2”, reģ. Nr. 40103920802, 16.09.2019. iesniegumu ar lūgumu pārdot labprātīgā publiskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē kā lietu kopību SIA “KD2”, reģ. Nr. 40103920802, piederošo:

nekustamo īpašumu Tērbatas ielā 89, Rīgā (kadastra Nr. 0100 028 0036), kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 028 0036); un  daudzstāvu (7.stāvi) dzīvojamās ēkas jaunbūves Tērbatas ielā 89, Rīgā, būvprojekts (kadastra Nr. 0100 028 0036),