Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/1389/2019-EIS
Izsoles sākums:
19.09.2019
Pieteikties var līdz:
09.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kraukle Sanda, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 540.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 5 400.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 10 200.00

Objekta informācija

„Maksātnespējīgās fiziskās personas Kristīnes Valteres maksātnespējas procesa administratore Sanda Kraukle, amata apliecības Nr.00544,  prakses vieta: Blaumaņa iela 36-4, Rīga, LV-1011, paziņo par Kristīnei Valterei piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums – zemes gabals un apbūve "Tulpe 131", Rājumi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra nr. 80800150350.

            Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 5400 EUR (pieci tūkstoši četri simti eiro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 300,00 EUR (trīs simti eiro). Izsole sākas 2019.gada 19. septembrī plkst. 13.00. Izsole tiks slēgta 2019.gada 21 oktobrī plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 9. oktobra 23:59 iemaksā administratores Sandas Kraukles, p.k. 191180-11654, atvērtajā AS „Luminor Bank” norēķinu kontā LV04RIKO0002220988566 nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (540,00 EUR), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv . Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis 67284772.”