Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/1292/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.09.2019
Pieteikties var līdz:
30.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Bogdanova Marija, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 860.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 28 600.00
Izsoles solis:
€ 1 500.00
Nosolītā cena:
€ 40 600.00

Objekta informācija

Administratore Marija Bogdanova, amata apliecības nr.: 00587, prakses vieta Vīlandes ielā 7-22, Rīgā, paziņo par maksātnespējīgajai SIA „EURO-AUTO”, reģ.nr.: 40003119157, jur. adrese: Raudas iela 12, Rīga, LV-1002, piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamais īpašums zemes gabals Raudas ielā 11, Rīgā, ar kopējo platību 0,0542 ha, kadastra numurs: 01000750432, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000498825.

Piedzinēji: maksātnespējīgās SIA “EURO-AUTO” kreditori.

Novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 28 600. Izsoles solis ir EUR 1 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 10.09.2019. plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums 10.10.2019. plkst. 13.00.

Izsoles nodrošinājums ir EUR 2 860.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 30.09.2019. jāiemaksā izsoles nodrošinājums maksātnespējīgās SIA „EURO-AUTO” norēķinu kontā Nr. LV23PRTT0260025008400, AS "PrivatBank", kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz administratore autorizēt to dalībai izsolē.

Visām personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma datumam.

Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.

Tālrunis uzziņām – 67320432. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi