Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1214/2019-EIS
Izsoles sākums:
13.08.2019
Pieteikties var līdz:
02.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.09.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Valsts nekustamie īpašumi,AS
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 11 120.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 111 200.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

 

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Kauņas ielā 25, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 003 0115), kas sastāv no zemes vienību 3499 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 003 0115) un piecām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0500 003 0115 001, 0500 003 0115 002, 0500 003 0115 003, 0500 003 0115 004 un 0500 003 0115 012). Izsoles sākumcena EUR 111200. Izsoles solis - EUR 2000.

 Izsoles sākums – 2019.gada 13.augusts, izsoles noslēgums – 2019.gada 12.septembris plkst. 13:00.

 

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.septembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi"  norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties divu nedēļu laikā.

 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi”, tālrunis uzziņām 80002000, 67024659, 26320958.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

http://www.vni.lv