Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00023/044/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.07.2019
Pieteikties var līdz:
01.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vaivods Rihards, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta – Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta – Rīga, Lāčplēša 75, pirmajā izsolē pārdod Mihailam Ļevanovam, piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu ar kopējo platību 473,00 kvm, kas atrodas Tomsona iela, Rīga (kadastra numurs 0100 024 0344). Piedzinējs – Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Rīga, Terēzes iela 5. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena – EUR 10 000,00. Izsoles solis EUR 500,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē  līdz 2019. gada 1.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 1000,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 12.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 12.augusts plkst.13.00. Tālrunis uzziņām – 67467179.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi