Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00069/110/2017-EIS
Izsoles sākums:
13.09.2017
Pieteikties var līdz:
03.10.2017 23:59
Izsoles noslēgums:
13.10.2017 13:00
Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 40.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 400.00
Izsoles solis:
€ 40.00
Nosolītā cena:
€ 1 840.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Ilgvaram Laganovskim piederošā nekustamā īpašuma Rozes; Daudzeses pag., Jaunjelgavas nov., kadastra Nr. 3250 003 0224, pirmo izsoli. Piedzinējs – SIA I. LAZDĀNES juridiskais birojs, Krišjāņa Barona iela 36-8, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala (kadastra apzīmējums 32500030224) ar kopējo platību 3280 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 400,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 400,00. Izsoles solis - EUR 40,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2017. gada 13. septembrī un izsoles noslēgums - 2017. gada 13. oktobrī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2017. gada 3. oktobrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 40,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ.Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01181/110/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi