Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/114/2019-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2019
Pieteikties var līdz:
04.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Bērziņa Pārsla, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 500.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa reģ.Nr.LV 06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko SIA „Impero Investments” piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7480 001 0079  sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 7910 m2. Nekustamais īpašums atrodas Ogres novadā, Ogresgala pagastā, „Lībieškalns”. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 14000,00, sākumcena EUR 10500,00, Piedzinējs- AS „SEB banka”, Meistaru iela1, Valdlauči, Ķekavas pagasts., Ķekavas novads. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 4.februārim (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – (1400,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā) , zvērināta tiesu izpildītāja (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.” Izsoles sākuma datums - 2019.gada 15.janvāris pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 14.februāris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi