Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/068/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rušiņš Aigars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 880.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 58 800.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 68 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.68 zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš rīko nekustamā īpašuma - Kasparam Seleckim piederošo 1083/29588 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Blaumaņa iela 29, Rīga, kadastra numurs 0100 030 0036, (lietošanā dzīvoklis Nr.1) pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īss apraksts: piecistabu dzīvoklis ar kopējo platību 108,3 kv.m. Piedzinējs - Laura Selecka. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākuma cena) - 58800.00 EUR, izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 6.februārim zvērināta tiesu izpildītāja Aigara Rušiņa, reģistrācijas Nr.LV16017112751, depozīta kontā Nr.LV94TREL9199055001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 5880,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 17.janvārī plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 17.februāris plkst.13:00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Papildus informācija: Kaspars Seleckis informē, ka uz 1995.gada 30.augusta beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līguma pamata minētais īpašums ir nodots Lauras Seleckas īres lietošanā. Nekustamo īpašumu var apskatīt iepriekš sazinoties ar Lauru Selecku pa tālruni 22066496. Informācija par izsoli pieejama pie Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.68 zvērināta tiesu izpildītāja Aigara Rušiņa, Miera ielā 36, Rīgā, LV-1001, tālr. 67813506, e-pasts aigars.rusins@lzti.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi