Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00011/077/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2019
Pieteikties var līdz:
01.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Midegs Mārcis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 77 zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs, prakses vieta: Stabu iela 19-209, Rīga, pārdod izsolē Jaroslavam Koncevojam piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs – Valsts ieņēmumu dienesta, Talejas iela 1 Rīga, Valsts policija, Čiekurkalna 1. līnija 1, korp. 4, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 22 Rīgā, Limbažu ielā 1B, un pie tā piederošām 2800/74370 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļa mājas, t.sk., no mājai funkcionāli saistītītām būvēm – šķūņa lit.003 un šķūņa lit.004, un zemes gabala. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0100 921 2531 ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 22599 22. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 6000,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena ir EUR 6000,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis EUR 200,00. Izsoles sākums ir 2019. gada 11. jūnijs plkst.13.00. Izsoles noslēgums ir 2019. gada 11. jūlijs plkst.13.00. Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. jūlijam ir jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Mārča Midega, reģ.Nr.23127411221, depozīta kontā Nr.LV34TREL919910900100B, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 600,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi