Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00023/110/2019-EIS
Izsoles sākums:
23.05.2019
Pieteikties var līdz:
12.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 760.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 600.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 11 600.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Jurijam Fiļimonovam piederošajai ½ domājamai daļai no nekustamā īpašuma Garozas iela 30-37, Jelgava, kadastra Nr. 0900 902 2119, pirmo izsoli. Piedzinējs – Irina Fiļimonova.

Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots daudzīvokļu ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 49.9 kv.m., pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 471/22670 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 0900 014 0144 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 0900 014 0144.

Nekustamā īpašuma novērtējums – 7600,00 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 7600,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākums - 2019. gada 23.maijā un izsoles noslēgums - 2019. gada 25. jūnijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 12. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 760,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ.Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi