Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00035/032/2019-EIS
Izsoles sākums:
05.07.2019
Pieteikties var līdz:
25.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
05.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kučinskis Roberts, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 550.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 25 500.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Aktuālais solījums:
€ 26 500.00
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašums Nr.7, kadastra Nr.1300 900 9343, Nometņu ielā 22A, Jūrmalā, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 665/7599 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašnieks: Edijs Zommers. Piedzinējs: Jūrmalas namsaimnieks, SIA, Dubultu prospekts 3, Jūrmala. Novērtējums – 25500,00 EUR. Izsoles sākumcena – 25500,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 05.07.2019. Izsoles noslēgums 05.08.2019. plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.07.2019. jāiemaksā nodrošinājuma summa 2550,00 EUR Valsts Kases depozīta kontā Nr. LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties – https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi