Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00065/107/2019-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2019
Pieteikties var līdz:
29.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 810.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 100.00
Izsoles solis:
€ 405.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Atmodas iela 19-255, Jelgavā, rīko Katrīnai Kuļikai piederošā nekustamā īpašuma Meiju ceļš 18 - 47, Jelgava, kadastra Nr. 0900 900 4401, pirmo izsoli. Piedzinējs – AS Citadele banka, Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, kas izvietots lietuviešu projekta daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 27,7 kv.m., pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 277/34885 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 09000120001002). Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 8100,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 8100,00. Izsoles solis - EUR 405,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 9. jūlijā un izsoles noslēgums - 2019. gada 8. augustā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 29. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 810,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi