Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00013/016/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.07.2019
Pieteikties var līdz:
01.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Anita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 340.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 400.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa( prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvi) rīko 1. izsoli nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 3801 900 0850, kas atrodas Raiņa ielā 39-27, Balvos.Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.27(1-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 33  kv.m., kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 5 .stāvā)kopīpašuma 330/30327d.d.no daudzdzīvokļu būves, zemes. Īpašnieks:Sergejs Penners. Piedzinējs:AS Balvu Enerģija, Bērzpils iela 30, Balvi, valsts . Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās   izsoles sākumcena 3400.00 EUR. kas nav apliekama ar PVN.Izsoles solis- EUR 300.00. Izsoles sākuma datums 12.07.2019 pl.13.00, izsoles noslēguma datums 12.08.2019  pl.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 01.08.2019.Iemaksāt nodrošinājuma summu 340.00 EUR ZTI Anitas Kalniņas reģ. Nr.11025911956 ,depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un , izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.Tālr uzziņām 64521195.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi