Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 25.02.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00003/031/2021-EIS
Izsoles sākums:
26.01.2021
Pieteikties var līdz:
15.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
25.02.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 90.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 675.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 975.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Vitālijam (Vitaly) Podšibjakinam (Podshibyakin) piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Skābenes, kas atrodas Līvānu iela 11, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov., kadastra Nr.6892 005 0077. Piedzinējs: SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 1,32 ha. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0077 atrodas dzīvojamā māja un divas nedzīvojamas ēkas. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas piespiedu pārdošanas vērtība - 900 EUR un izsoles sākumcena - 675 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 15.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (90 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2021.gada 26.janvāris plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2021.gada 25.februāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi