Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/016/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.01.2019
Pieteikties var līdz:
05.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Anita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 790.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 57 900.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos , pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0500 017 2514, kas atrodas Liginišķu ielā 13, Daugavpilī . Nekustamā īpašuma sastāvs: apbūvēts zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0500 017 2514 un kopējo platību 2299 kvm,  neapbūvēts zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0500 017 2515 un kopējo platību 680 kvm, dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums  0500 017 2514 001) un divas palīgēkas (kadastra apzīmējums 0500 017 2514 002,003). Īpašnieks: Lilija Joņeva- Ivanova.Piedzinējs: AS Swedbank , Balasta Dambis 15, Rīga, Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils. Īpašuma novērtējums un  izsoles sākumcena 57900.00EUR, kas nav apliekama ar PVN.Izsoles solis-EUR 2000.00. Izsoles sākuma datums 16.01.2019 plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 15.02.2019 plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 05.02.2019.iemaksāt nodrošinājuma summu 5790.00 EUR ZTI Anitas Kalniņas reģ. Nr.11025911956 ,depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.Tālr uzziņām 64521195.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi