Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00027/086/2020-EIS
Izsoles sākums:
23.04.2020
Pieteikties var līdz:
13.05.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
25.05.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 278 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 782 000.00
Izsoles solis:
€ 30 000.00
Nosolītā cena:
€ 2 812 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Skolas ielā 9-12, pirmajā izsolē pārdod SIA ASTRA HOUSE, adrese: Lienes iela 7, Jūrmala, piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu 2585 kvm platībā ar viesu māju, kas atrodas Gaujas iela 4, Jūrmala, kadastra numurs 1300 012 0046, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000511695.

Piedzinējs: AS Rietumu banka, adrese: Vesetas iela 7, Rīga.

Novērtējums – izsoles sākumcena: 2 782 000,00 EUR (divi miljoni septiņi simti astoņdesmit divi tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis – 30 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 13.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 278 200,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2020.gada 23.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 25.maijs, plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.                

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi