Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00023/046/2019-EIS
Izsoles sākums:
06.06.2019
Pieteikties var līdz:
26.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Tunnis Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 890.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 18 900.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 25 900.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vieta Rīga, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā elektroniskajā izsolē pārdod Vladimiram Sapigam piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvoklis Nr.5, kas atrodas Skolas ielā 11/2, Salaspilī, Salaspils novadā, ar kopējo platību 37,8 kv.m., kā arī pie dzīvokļa īpašuma piekrītošā 378/40888 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašuma kadastra Nr.8011 900 1891. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 18900,00 EUR. Izsoles solis 500.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.06.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summu 1890,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsole sāksies 06.06.2019. plkst. 13.00 un noslēgsies 08.07.2019. plkst.13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi