Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/091/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2020
Pieteikties var līdz:
04.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Baltā Valija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 730.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 17 300.00
Izsoles solis:
€ 1 730.00
Nosolītā cena:
€ 27 680.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.91 zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā, prakses vieta Gulbenē, Rīgas ielā 28, pirmajā izsolē pārdod Dainim Mazulim piederošo nekustamo īpašumu – "Lazdas", Lizuma pagasts, Gulbenes novads. Lizuma pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000506499. Kadastra numurs 5072 003 0247. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 14.67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5072 003 0247 (tajā skaitā meža zeme 10.01 ha). Piedzinējs – Valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums – 17300.00 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena – 17300.00 EUR. Izsoles solis – 1730.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 4.februārim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Valijas Baltās, reģistrācijas Nr. 06026012569, depozīta kontā Nr. LV70TREL9199071001000, Valsts kasē, kods TRELLV22 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1730.00 EUR, maksājuma mērķi norādot izpildu lietas Nr. 00807/091/2019, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tā dalību izsolē. Izsoles sākums 2020. gada 15.janvāris plkst.13:00.  Izsoles noslēgums – 2020. gada 14. februāris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi