Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00022/017/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.09.2020
Pieteikties var līdz:
08.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Sterinoviča Valentīna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Sākumcena:
€ 13 000.00
Izsoles solis:
€ 650.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.17 zvērināts tiesu izpildītājs Valentīna Sterinoviča  prakses vieta: 18. novembra ielā 105-318, Daugavpilī, pārdod transporta līdzekli puspiekabi cisternu EUROTANK ET39 6, reģ.Nr.J4472, kas pieder sabiedrībai ar ierobežoto atbildi “CCT”. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests. Transportlīdzekļa novērtējums EUR 13000,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena – EUR 13000. Izsoles solis- EUR 650. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.             Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 08.oktobrim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no transportlīdzekļa novērtējuma – 1300 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Valentīnas Sterinovičas, reģ.nr.04065310201 depozīta kontā Nr.LV13TREL 9199012001000 Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.             Izsoles sākums 2020.gada 18.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēgums- 2020.gada 19.oktobrī plkst.13.00. Visām personām, kurām uz minēto īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties- https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.             Telefons uzziņām: 25425013; 26840821.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi