Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/017/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.05.2019
Pieteikties var līdz:
10.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
20.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Sterinoviča Valentīna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

 Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.17 zvērināts tiesu izpildītājs Valentīna Sterinoviča  prakses vieta: 18. novembra ielā 105-318, Daugavpilī, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Alevtinai Roleynik. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests. Nekustamais īpašums sastāv no divām istabām ar kopējo platību 52,4 kv.m, kas atrodas Alejas ielā 11-6, Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.44889000123, reģistrēts Daugavpils pilsētas Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000074404 6. Nekustama īpašuma novērtējums EUR 2000. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena – EUR 2000. Izsoles solis- EUR 100. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.             Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 10.jūnijam izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 200 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Valentīnas Sterinovičas, reģ.nr.04065310201 depozīta kontā Nr.LV13TREL 9199012001000 Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.             Izsoles sākums 2019.gada 21.maijā plkst.13.00. Izsoles noslēgums- 2019.gada 20.jūnijā plkst.13.00. Visām personām, kurām uz minēto nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties- https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.             Telefons uzziņām: 25425013; 26840821.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi