Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00020/084/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.05.2019
Pieteikties var līdz:
17.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 580.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 25 800.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli Jānim Līvmanim piederošajam nekustamajam īpašumam Parka iela 11A, Vangaži, Inčukalna nov., kadastra Nr. 8017 001 0412. Piedzinējs: Luminor Bank AS, jur.adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 8017-001-0412 un kopējo platību 617 kvm, uz zemes gabala atrodas 5 palīgceltnes (saskaņā ar VZD datiem un vērtētāju sniegto atzinumu uz zemes atrodas dzīvojamā māja un 3 palīgēkas – nojume, pirts un garāža). Nekustamā īpašuma novērtējums 25800.00EUR. Pirmās izsoles sākumcena 25800.00EUR. Izsoles solis 1000.00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 28.05.2019 un noslēgsies 27.06.2019 plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.06.2019 izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - 2580.00EUR, ZTI Gintera Hmeļevska, reģ.Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 29606036, 62004477.
   

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi