Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00095/086/2019-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2019
Pieteikties var līdz:
29.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 800.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 18 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Annai Derevjanko piederošo funkcionāli saistīto nekustamo īpašumu kā kopumu – dzīvokli Nr.62 ar platību 43 kvm, kopīpašuma 4300/345820 domājamo daļu no būves, kas atrodas Stiebru iela 3-62, Rīga, kadastra numurs 0100 916 1253, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000065712 62; kopīpašuma 4300/345820 domājamo daļu no zemes gabala 1465 kvm platībā, kas atrodas Stiebru iela 3, Rīga, kadastra numurs 0100 111 0338, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000472689.

Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga.

Novērtējums – izsoles sākumcena: 18000,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 29.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1800,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2019.gada 9.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 8.augusts, plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.                

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi