Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00058/014/2019-EIS
Izsoles sākums:
27.05.2019
Pieteikties var līdz:
16.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
26.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 60.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 600.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Valdai Meļķertei piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: 1.AKF Bigbank AS Latvijas filiāle, Gustava Zemgala gatve 78-1, Rīga, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv SIA Gelvora, Cēsu iela 31 k-3, Rīga Parādnieks: Valda Meļķerte Nekustamā īpašuma adrese: “D/s Ziedonis, dārzs Nr.31”, Saldus pagasts, Saldus novads Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8496 007 0349 sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 502 kvm. Nekustamā īpašuma novērtējums 600.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 600.00 EUR Izsoles solis 50.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 16.jūnijam izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 60.00 EUR,  zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 27.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 26.jūnjs plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi