Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 08.04.2021 13:20!
Sludinājuma reģ.nr:
00011/027/2021-EIS
Izsoles sākums:
09.03.2021
Pieteikties var līdz:
29.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
08.04.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Adrese:
Raiņa bulvāris 3-1.kab., Preiļi, LV-5301
Telefons:
29183199
E-pasts:
zanna.osipova@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 350.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 500.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 7 900.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Kristīnes Gitendorfas piederošajam nekustamajam īpašumam pēc adreses Avotu iela 1B - 55, Līvāni, Līvānu novads, kadastra Nr.  7611 900 1601, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 55, kopplatībā 46,6m2, un kopīpašuma 4653/259208 domājamā daļas no būves (kadastra apzīmējums 76110030812001), reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2672 H-55. Parādniece: Kristīne Gitendorfa, Grossweidenmuehlstrasse 33, 90419 Nuernberg GERMANY. Piedzinējs: SIA Līvānu siltums, reģ.Nr. 40003482591, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība, reģ.Nr. 41503010497. Īpašuma izsoles sākumcena 3500,00 EUR. Izsoles solis- 200,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2021.gada 9.marts plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2021.gada 8.aprīlis  pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 29.martam, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 350,00 Eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi