Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00165/005/2019-EIS
Izsoles sākums:
05.07.2019
Pieteikties var līdz:
25.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
05.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 2 100.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Mārim Petrēvicam piederošo nekustamo īpašumu “Sili”, kas atrodas Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā. Piedzinējs: AS “Citadele Banka”,  adrese – Republikas laukums 2A, Rīga, kuru pārstāv SIA “Paus Konsults”, adrese – Balumaņa iela 38/40, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,9 ha, reģistrēts Rumbas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 528, kadastra Nr. 6284 005 0226. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 2 000,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 25.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 200,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 5.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 5.augusts plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi