Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00045/107/2019-EIS
Izsoles sākums:
27.05.2019
Pieteikties var līdz:
16.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
26.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 710.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 100.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 21 100.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Atmodas  ielā 19-255, Jelgavā, rīko Kasparam Pētersonam piederošā nekustamā īpašuma “Saulstari”, Skrīveru novads, kadastra Nr. 3282 006 0046, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 1,41 ha. Piedzinējs AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena 7100,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 27.maijs. Izsoles noslēgums - 2019. gada 26. jūnijs, plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 16.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 710,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi