Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00009/057/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.06.2019
Pieteikties var līdz:
02.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Pētersone Ligita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 1 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.57 zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone, prakses vieta Tērbatas iela 5-6, Rīgā, rīko Sergejam Titovam piederošā nekustamā īpašuma, pirmo izsoli. Piedzinējs – Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums – dārza mājiņa (kadastra apz. 01001252007 129), platība 44,3 m2, adrese Plostnieku iela 26, Rīga, ar kadastra Nr. 0100 625 0979, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000086906, īpašums atrodas uz citām personām piederoša zemes gabala (kadastra Nr. 01001252007), apgrūtinājums – nostiprināta dzīvokļa tiesība līdz mūža galam. Īpašuma novērtējums/ izsoles sākumcena 1500 EUR,  izsoles solis 150 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Izsole sākuma datums  2019.gada 12.jūnijs.Izsoles noslēguma datums 2019.gada 12.jūlijs plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 150 EUR, līdz 2019. gada 2.jūlijam zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone reģ. Nr. 19026010910, depozīta kontā Nr.  LV59TREL9199046001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un īpašuma adresi.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi