Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00061/014/2019-EIS
Izsoles sākums:
06.06.2019
Pieteikties var līdz:
26.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 540.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 400.00
Izsoles solis:
€ 400.00
Nosolītā cena:
€ 5 800.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Irinai Grintālei piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA Udeka, Talsu iela 65, Ventspils ; SIA Ventspils siltums, Talsu iela 84, Ventspils Parādnieks: Irina Grintāle Nekustamā īpašuma adrese: P.Stradiņa iela 15-11, Ventspils  Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 4454 ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 42.7 kvm, kas izvietots hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā Ventspils pilsētā Pārventas mikrorajonā, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 25/10000 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums 5400.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 5400.00 EUR Izsoles solis 400.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 26.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 540.00 EUR,  zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 6.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 8.jūlijs plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi