Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/042/2018-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2018
Pieteikties var līdz:
04.02.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rūtena Helga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 320.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 13 200.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena ar amata vietu Nr. 42, prakses vietu Rīgā, Miera ielā 36, rīko SIA Operators, jur. adrese E.Birznieka-Upīša iela 29-31, piederošo 2141/13944 domājamo daļu (lietošanas tiesības uz pagrabu ar kopējo platību 214,1 kv.m dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 0100 034 0143 001))  nekustamā īpašuma Tallinas ielā 92, Rīgā, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala un vienas 5-stāvu dzīvojamās mājas, kad Nr. 0100 034 0143 001, ar kopējo platību 526 kvm. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā.  Piedzinējs: RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga.  Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 13200. Izsoles sākumcena EUR 13200. Izsoles solis EUR 1000. Izsoles sākuma datums 15.01.2018. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums 14.02.2018. plkst. 13:00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 04.02.2018. jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā Valsts Kasē Nr. LV80TREL9199032001000 nodrošinājums EUR 1320 apmērā un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jāiesniedz lūgums par autorizāciju izsolei. Tālrunis informācijai 67813503.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi