Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00032/006/2019-EIS
Izsoles sākums:
06.06.2019
Pieteikties var līdz:
26.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Jaunsleine Sandra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 760.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 17 600.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei SIA NS Serviss piederošo nekustamo īpašumu – ēkas Mehāniskās darbnīcas, Vecpils, Durbes novads; kadastra Nr. 64945010005. Piedzinējs – Latvijas valsts. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 17600 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 17600 EUR, kura apliekama ar PVN 21%, izsoles solis 1000 EUR. Izsoles sākums 06.06.2019, noslēgums 08.07.2019 plkst. 13.00. Izsoles 20 diena - 26.06.2019. Persona, kura vēlas piedalīties NĪ izsolē, līdz 26.06.2019 iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1760 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts Kase, TRELLV22 un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām: 63420864, 29188076

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi