Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00037/114/2019-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2019
Pieteikties var līdz:
29.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Bērziņa Pārsla, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 250.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 500.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa reģ. Nr.LV06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko atkārtotu Aivim Smirnovam piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9074 900 0158 sastāv no 3-istabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 57,2 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 572/11919 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0190 001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0190. Nekustamais īpašums atrodas Tukuma novadā, Pūres pagastā, Pūre, „Pūre 21”, dzīvoklis Nr. 15. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 2500,00, sākumcena EUR 2500,00, Izsoles solis EUR 100,00. Piedzinējs- Ilze Volkova; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, Tiesu administrācija, Antonijas iela 6, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 29.jūlijam (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – (250,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā), zvērināta tiesu izpildītāja (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.” Izsoles sākuma datums - 2019.gada 9.jūlijs pulksten 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 8.augusts plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi