Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00011/083/2019-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2019
Pieteikties var līdz:
28.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Jonas Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 000.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, ar prakses vietu Rīgā, Tērbatas iela 59/61-7, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Vijai Jaundzemei. Piedzinēji: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012), AS “Valsts nekustamie īpašumi” (Vaļņu iela 28, Rīga), Valsts ieņēmumu dienests (Talejas iela 1, Rīga), Tiesu administrācija (Antonijas iela 6, Rīga), Carnikavas novada dome (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads).

Izsolāmais īpašums - 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, ar kadastra numuru Nr.0100 564 0106 un adresi Tapešu iela 7, Rīga, kurš sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 064 0119 001). Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000112899.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 4000,- EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 50,- EUR. Izsoles sākums 2019.gada 8.jūlijā. Izsoles noslēgums 2019.gada 7.augustā plkst. 13.00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2019.gada 28.jūlijam, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni:

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ.Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 400,- EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru;

2) jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju dalībai izsolē.

Tālrunis informācijai 67704014.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi