Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00029/031/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 420.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 150.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 3 350.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē Silvijai Muriņai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas: Ludzas iela 52-4, Rēzekne, kadastra Nr.2100 901 1209. Piedzinējs: SIA Rēzeknes Namsaimnieks, Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 29,4 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 4200 EUR un izsoles sākumcena - 3150 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 200 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 27.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma |(420 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 7.jūnijs plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2019.gada 8.jūlijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi