Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00014/036/2017-EIS
Izsoles sākums:
13.09.2017
Pieteikties var līdz:
03.10.2017 23:59
Izsoles noslēgums:
13.10.2017 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kruka Iveta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 7 820.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 78 200.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka, prakses vieta, Rīga, Aspazijas bulvāris 32-306, rīko pirmo izsoli parādniecei Irinai Plotņikovai, piederošajiem funkcionāli saistītajiem nekustamajiem īpašumiem, ar kadastra numuru 0100 120 1314 un kadastra numurs 0100 620 0015, kas atrodas Airu iela 19, Rīga. Nekustamā īpašuma sastāvs –  zemes gabals 2678 kv.m platībā un viena vienstāvu ar jumta stāvu dzīvojamā māja 330,8 kv.m platībā un palīgēkām - garāža, šķūnis, kūts, saimniecības ēka, ar kopējo platību 122,70 kv.m. Piedzinēji: AS DNB banka, jur. adrese - Skanstes iela 12, Rīga,  Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, jur. adrese - Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – 78200,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 3. oktobrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV89TREL9199026001000, saņēmējs Iveta Kruka, reģ. Nr. 17018211422, Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 7820,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13. septembrī, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 13. oktobrī plkst.13:00. Tālr. uzziņām 67205353; 29353951. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi