Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00010/098/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.05.2019
Pieteikties var līdz:
17.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Filatova Zane, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 190.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 900.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 4 000.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova, prakses vieta – Valmiera, Cēsu iela 19, rīko Dainim Aukšpolam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums – zemes gabals ar kopējo platību 2,93 ha (tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,12 ha) un apbūve –  saimniecības ēka (lit. 001) ar kopējo platību 167,4 m2, "Kalna ciems", Virešu pagastā, Apes novadā, kadastra numurs 3690 005 0023. Saimniecības ēka nav reģistrēta zemesgrāmatā. Piedzinēji: AS LATEKO LĪZINGS, Katlakalna iela 1, Rīga; Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads; AS PNB Banka, Elizabetes iela 15-2, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 1900,00. Izsoles sākumcena – EUR 1900,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 150,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2019. gada 28. maijs un noslēguma datums ir 2019. gada  27. jūnijs plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 17. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 190,00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64233277.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi