Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00081/081/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.06.2019
Pieteikties var līdz:
02.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 010.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 100.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 10 700.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Liudmilai Kudryavtsevai. Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.50, kas atrodas Daugavpils ielā 49, Rīgā, kadastra numurs 01003390224, reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 10100,00.

Izsoles sākumcena: EUR 10100,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 200,00.

Izsoles sākums: 2019. gada 12. jūnijā.

Izsoles noslēgums: 2019. gada 12. jūlijā, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 02. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi