Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00015/044/2019-EIS
Izsoles sākums:
22.05.2019
Pieteikties var līdz:
11.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vaivods Rihards, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 700.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 27 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 77 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta – Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta – Rīga, Lāčplēša 75, pirmajā izsolē pārdod SIA MARISOL piederošo nekustamo īpašumu – Garā iela 24, Sunīši, Garkalnes novads, kadastra  numurs 8060 012 0586. Nekustamais īpašums sastāv no  divām zemes vienībām ar kopējo platību 0.2729 ha, no kurām apbūvētas zemes vienības (kadastra apz.8060 012 0586) ar platību 0.1447 ha un neapbūvētas zemes vienības (kadastra apz.8060 012 0932) ar platību 0.1282 ha, Piedzinējs –Garkalnes novada dome, Brīvības gatve 455, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – EUR 27 000,00. Izsoles solis EUR 1000,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē  līdz 2019. gada 11. jūnijam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 2700,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un piešķirtā rēķina numuru, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2019. gada 22. maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019. gada 21. jūnija plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām – 67467179.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi